Percentage Sociale lasten bij contractswisseling 2021

15 January 2021

Het percentage bedraagt per 1 januari 2021: 28,2%. Indien een werknemer bij contractswisseling vakantieuren, vakantietoeslag of spaaruren wil meenemen naar de nieuwe werkgever is dat mogelijk.

In Bijlage IV lid 3 CAO staat een formule opgenomen om de waarde van deze rechten te bepalen. Deze waarde wordt in 2021 verhoogd met 28,2% als percentage sociale lasten.

De nieuwe werkgever kan aan de werkgever die het contract verloren heeft daartoe een factuur sturen.