Procedure 2e ziektejaar bekend

30 March 2017

De werkgever kan het loon van de werknemer met 10% verlagen in het 2e ziektejaar. Van 100% naar 90% van het dagloon.

Als de werkgever het loon wil verlagen zal dat eerst met de werknemer besproken worden. De werkgever dient hiervoor een procedure te volgen. De werknemer kan wel of geen bezwaar maken tegen verlaging van het loon. Indien de werknemer bezwaar maakt, wordt dit beoordeeld door de commissie ziekteverzuim.

Meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure staat onder Arbeidsvoorwaarden (commissie ziekteverzuim).