Overzicht webinars 2021

Na een succesvol online congres “Positief (samen)werken) aan verzuim” op 16 november 2020, zal de Ras in 2021 meerdere webinars organiseren als vervolg hierop.  

Het doel van deze webinars is verdieping aan te brengen in de verschillende thema’s die te maken hebben met verzuimbeleid in brede zin en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Uit de reacties op het congres bleek dat veel deelnemers dat graag meer wilden. Naast inhoudelijke uitleg zal in de nieuwe webinars met name aandacht zijn voor hoe je aan de slag kunt met het thema binnen het bedrijf.  

De webinars duren 1,5 uur.  Aanmelden kan voor één of meerdere workshops.  

 

Datum Onderwerp
donderdag 18 februari
11:00 tot 12:30 uur
In gesprek over een levensloopbestendige loopbaan
Met elkaar en met de medewerkersLevensloopbestendige loopbaan, een term die steeds vaker terug komt. Maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld en waarom is het zo belangrijk?  
AFGEROND

donderdag 11 maart
13:00 tot 14:30 uur

Subsidiemogelijkheden duurzame inzetbaarheid

Gemotiveerde medewerkers, een goede werksfeer en lagere verzuimcijfers worden gestimuleerd door een programma duurzame inzetbaarheid. Hoe pak je dit aan? Welke subsidiemogelijkheden zijn er via de RAS? 

AFGEROND

dinsdag 30 maart
10:00 tot 11:30 uur

De verplichte WvP documenten omzetten naar praktische regievoering

Maar hoe voorkom je dat de verplichte documenten uit de Wet Verbetering Poortwachter een verplichte invuloefening wordt en zorg je ervoor dat het je als werkgever én als werknemer gaat helpen bij een goede praktische regievoering? 

AFGEROND

woensdag 21 april
10:00 tot 11:30 uur

Positieve Gezondheid en de relatie met mijn werk

In deze interactieve workshop gaan we ons verdiepen in de betekenis van Positieve Gezondheid. 

AFGEROND

dinsdag 11 mei
10:00 tot 11:30 uur

Strategisch Samenspel tijdens verzuim

Er zijn vele spelers tijdens een verzuimtraject, maar wie bepaalt de strategie tijdens verzuim? 

AFGEROND

donderdag 3 juni
15:00 tot 16:30 uur
Vitale arbeidsorganisaties
Wat is een vitale arbeidsorganisatie? Hoe stimuleer je de vitaliteit van je bedrijf? En wat brengt het teweeg in termen van motivatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers?  
AFGEROND

dinsdag 22 juni
10:00 tot 11:30 uur

Conflicthantering tijdens verzuim, hoe voorkom je grijs verzuim?

Tijdens verzuim hebben we soms te maken met verwachtingen, meningen en aannames. Hoe zorg je ervoor dat dit niet tot potentiële conflicten gaan leiden? 

AFGEROND

dinsdag 7 september
10:00 tot 11:30 uur

Conflicthantering tijdens verzuim, hoe voorkom je grijs verzuim?

Tijdens verzuim hebben we soms te maken met verwachtingen, meningen en aannames. Hoe zorg je ervoor dat dit niet tot potentiële conflicten gaan leiden?

Meer informatie

dinsdag 14 september
14:00 tot 15:30 uur

Proactief en preventief verzuimbeleid

Preventief verzuim vraagt in eerste instantie om een strategisch plan. Wat verstaan we hieronder en waar zien we kansen om niet alleen reactief op verzuim te schakelen, maar het zoveel mogelijk te voorkomen of beperken? 

Meer informatie