Project Arbeidsmobiliteit

Het project Arbeidsmobiliteit heeft als doel dat de medewerker regie neemt op zijn eigen duurzame inzetbaarheid. De werkgever geeft daarin sturing. In dit project gaat duurzame inzetbaarheid onder andere om meer uren werken (in schoonmaak of ander werk) om een leefbaar inkomen te verkrijgen, veranderen van werkzaamheden en/of meer variatie. Dit kan binnen het bedrijf, binnen de holding, binnen de sector, op de werklocatie of naar ander werk buiten de sector.

In het project is een aantal activiteiten opgenomen. Deze activiteiten kunnen na elkaar ingezet worden. De mogelijkheid bestaat ook om bijvoorbeeld alleen het scholingsfonds te gebruiken of alleen een loopbaancoach in te zetten. Dit is afhankelijk van wat de medewerker nodig heeft om gezond zijn pensioen te behalen:

  1. leidinggevenden voeren gesprekken met de medewerkers. Onderwerp is duurzame inzetbaarheid. Wat is nodig om de medewerker gezond en plezierig het pensioen te laten halen? Welke problemen komt de medewerker onderweg tegen? Welke oplossingen zijn daarvoor?
  2. Voor een aantal bedrijven is een aanjager beschikbaar. Deze aanjager helpt u om het onderwerp duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf te bespreken. Wilt u horen wat die aanjager voor ú kan betekenen? Bel of mail dan met Schoonmakend Nederland (ook voor niet Schoonmakend Nederland-leden) of met de RAS (esf@ras.nl of 073-6200460).
  3. Geld voor scholing voor een andere functie: schoonmaak is fysiek zwaar werk. Niet iedereen houdt dit vol tot zijn pensioen. In die gevallen is het mogelijk om om te scholen voor ander werk. Dit werk moet passen bij de belastbaarheid van de medewerker.
  4. In sommige gevallen moet een schoonmaker ander werk gaan doen. Maar weet hij/zij niet wat voor werk. Een loopbaancoach kan deze medewerkers helpen. Samen bepalen ze welk soort werk geschikt en passend is.
  5. In de toolbox is informatie opgenomen over de verschillende activiteiten. Informatie voor de werkgever, voor de leidinggevende en voor de medewerker. Klik hier voor meer informatie over de toolbox.
  6. Er is budget om voorlichtingsbijeenkomsten te houden om werkgevers, leidinggevenden en medewerkers te informeren.
  7. Elke activiteit in dit project wordt opgenomen in het systeem van Kvartett. Op deze manier kunnen sociale partners de voortgang bijhouden. En daarmee verantwoording afleggen aan het ministerie van SZW, dat subsidie heeft verstrekt voor dit project

Dit project heeft een looptijd tot 15 juni 2021. Tot die tijd worden de bovenstaande activiteiten gesubsidieerd met ESF subsidie en/of een RAS-bijdrage.

In de toolbox is informatie opgenomen over de verschillende activiteiten. Informatie voor de werkgever, voor de leidinggevende en voor de medewerker. Klik hier voor meer informatie over de toolbox.