Het RAS-Examenbureau is vanaf 1 januari 2009 actief om de examens af te nemen van de Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak (en eventueel aanvullende modules). Daarnaast worden examens afgenomen van de Basisopleiding Vloeronderhoud en Reinigen in de voedselverwerkende industrie. Om kandidaten aan te melden, kunt u naar de aparte site van het RAS-Examenbureau: www.ras-examen.nl. Daar vindt u ook nadere toelichting op de onderdelen van de examens, locatie-eisen, prijzen etc.

Examens

Het RAS-Examenbureau neemt alleen examens af. Voor de opleidingen waarvan het RAS-Examenbureau de examens afneemt, verwijzen wij u naar het tabblad Opleidingen. Deze examens worden zowel afgenomen bij medewerkers die vallen onder de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf als bij medewerkers die daar niet onder vallen. In het laatste geval dient men het examen te betalen; in het eerste geval is er veelal sprake van een tegemoetkoming (zie RAS-bijdragen in de opleidingskosten).

Eind- en toetstermen

Alle examens worden afgenomen op basis van door sociale partners vastgestelde eind- en toetstermen. De examens zijn onafhankelijk van de manier waarop opgeleid is. Wel geldt dat we het hier hebben over praktijkexamens; de kandidaten moeten dan ook in staat zijn de gevraagde werkzaamheden praktisch uit te voeren. Bij alle examens is een theoretische component, die mondeling afgenomen wordt.

De examinatoren voor het RAS-Examenbureau komen uit de schoonmaakpraktijjk. Zij zijn opgeleid om de eind- en toetstermen te toetsen bij de kandidaten. Waar examinatoren aan moeten voldoen, verwijzen wij u naar de Aanstellingscriteria examinatoren en de Hoe wordt men RAS-examinator.

Gediplomeerde schoonmakers via het RAS-Examenbureau

Contactgegevens

RAS-Examenbureau

Telefoon 077 – 751 6280
Fax 077 – 751 6299

E-mail: info@ras-examen.nl

KvK-nummer 17240409

ras-examen.nl