Eind- en toetstermen

Algemeen

De RAS heeft eind- en toetstermen vastgesteld voor het opleidingstraject nieuwe instroom in de algemene schoonmaak. Hieronder wordt verstaan de schoonmaak van kantoren en gebouwen, bij particulieren, in de gezondheidszorg, in hotels en in recreatiebungalows.

Voor het opleidingstraject nieuwe instroom specialistische reiniging worden vooralsnog de eind- en toetstermen van de van toepassing zijnde vakopleidingen SVS gehanteerd.

Eindtermen

Eindtermen beschrijven de kennis en vaardigheden die de werknemers nodig hebben om hun vak uit te oefenen. D.w.z. wat kan de werknemer (vaardigheden) en wat kent de werknemer (kennis). Anders gezegd: eindtermen geven het antwoord op de vraag wat de cursist ‘kent, snapt en kan’ na afronding van de opleiding. Een voorbeeld: een werknemer kan het sanitair met de microvezelmethode schoonmaken, hij weet welke persoonlijke beschermingsmiddelen hierbij nodig zijn en waarom deze persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.

De eindtermen zijn voor de RAS de basis voor de examens. Tijdens het examen zal er dus gekeken worden of de werknemer voldoet aan de gestelde eindtermen

Toetstermen

Toetstermen behoren bij eindtermen. De toetstermen zijn de handelingen die een schoonmaker moet doen om bijvoorbeeld sanitair schoon te maken. Het is daarbij belangrijk dat deze handelingen niet alleen goed worden uitgevoerd maar ook in de goede volgorde. Als een werknemer tijdens het examen alle handelingen rondom sanitaironderhoud goed en in de juiste volgorde doet, voldoet hij daarmee aan de toetstermen van sanitaironderhoud.

Alle eind- en toetstermen

Gediplomeerde schoonmakers via het RAS-Examenbureau

Contactgegevens

RAS-Examenbureau

Telefoon 077 – 751 6280
Fax 077 – 751 6299

E-mail: info@ras-examen.nl

KvK-nummer 17240409
ras-examen.nl