RAS opleidingspercentage 2015

01 July 2016

De opleidings- en scholingsactiviteiten worden gefinancierd uit de RAS-premie.
In 2015 is 60% van de RAS-premie (oftewel 0,45% van de loonsom in de sector) besteed aan opleiding, scholing en vorming.