RAS opleidingspercentage 2016

29 May 2017

De opleidings- en scholingsactiviteiten worden gefinancierd uit de RAS-premie.
In 2016 is 41,20% van de RAS-premie (oftewel 0,31% van de loonsom in de sector) besteed aan opleiding, scholing en vorming.