RAS-premie 0,75% in 2019

21 December 2018

CAO partijen hebben in het onderhandelingsresultaat afgesproken dat de RAS-premie 0,75% bedraagt vanaf 2019. De RAS-premie was tijdelijk verlaagd en deze verlaging loopt 31 december 2018 af.
De inning van de RAS-premie (en pensioenpremie) loopt via APG. Op www.pensioenschoonmaak.nl/pensioenadministratie vindt u meer informatie over het aanleveren van de gegevens en de rekenregels.