RAS steunt werkgevers in Corona-tijd: 3 maanden lang premie op 0%

09 April 2020

Het bestuur van de RAS stelt werkgevers 3 maanden vrij van betaling RAS-premie. Zo komt de RAS werkgevers tegemoet die zwaar getroffen worden door de corona-crisis. De RAS biedt u daarom zo een steuntje in de rug. De 0%-regeling is bedoeld als verlichting van uw financiële lasten. Zodat u samen met uw werknemers het cruciale werk dat u doet kan blijven uitvoeren.

RAS-premie 3 maanden gaat naar 0%
U hoeft geen aanvraag te doen. Het maakt niet uit of u uw pensioenaangifte maandelijks of 4-wekelijks doet. Daarin verandert niets. De RAS en BPF Schoonmaak hebben uw volledige en tijdige pensioenaangifte zoals altijd nodig. Wel moet u bij het aanleveren van de loon- en premiegegevens in het RAS-product aanleveren en de RAS-premie op 0 zetten. Dit is mogelijk al in uw loonpakket voor u aangepast. Op de factuur die u ontvangt voor het betalen van uw premie staat de RAS-premie dan op 0. De betalingstermijn van de facturen voor uw pensioenpremies is met 30 dagen verlengd. U leest in het nieuwsbericht ‘Betaaltermijn pensioenpremies is verlengd’ op pensioenschoonmaak.nl > werkgevers > nieuwsoverzicht alle informatie.

Welke periode geldt deze regeling?
De 0%-regeling geldt voor de aanleverperiodes 5 tot en met 7. De aanleverperiodes voor zowel de maandelijkse als 4-wekelijkse aanlevering vindt u via pensioenschoonmaak.nl > werkgevers > pensioenaangifte doen.
Na deze 3 maanden wordt de premie teruggezet naar het afgesproken percentage van 0.75%. Bij het aanleveren van de loon- en premiegegevens voor de periode 8 en de daaropvolgende levert u het RAS-product weer aan met het daarbij behorende premiebedrag.

Meer weten?
Misschien vindt u het antwoord op uw vraag op www.ras.nl/corona of www.pensioenschoonmaak.nl/pensioenadministratie. Heeft u toch nog een vraag? Mail dan naar premies@pensioenschoonmaak.nl. Voor deze steun van RAS in deze turbulente tijden hoeft u of uw administratiekantoor niets te doen.