Regeling Eerder Stoppen met Werken. Kan de werkgever nog een extra aanvulling doen?

04 May 2021

Werkgevers kunnen werknemers die gebruik maken van de regeling ‘eerder stoppen met werken’ nog een aanvullende bijdrage toekennen.
Als betalingen in verband met de regeling onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven (€ 22.164,00), hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52 procent (pseudo-eindheffing) af te dragen. De normale loonheffingen zijn over deze aanvulling nog wel verschuldigd.
In bijgevoegd document staan veelgestelde vragen en een aantal voorbeelden waarin wordt aangeven in hoeverre er nog ruimte is om werknemer een aanvulling te doen.

 

Klik hier voor veelgestelde vragen en een aantal voorbeelden (pdf)