Regeling ‘Onwerkbaar weer’ gedefinieerd

03 December 2020

Schoonmaak-cao klaar voor barre weersomstandigheden

Regeling ‘Onwerkbaar weer’ gedefinieerd voor de schoonmaaksector

De schoonmaak-cao is klaar voor barre weersomstandigheden. OSB (de branchevereniging van de schoonmaaksector) en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen hebben de regeling ‘Onwerkbaar weer’ gedefinieerd in de lopende schoonmaak-cao. Dit was nodig, omdat sinds 1 januari 2020 een nieuwe wettelijke regeling geldt betreffende onwerkbaar weer. Van deze regeling kan pas gebruik worden gemaakt, wanneer dit ook in de cao is vastgesteld. Dit is nu gebeurd. De regeling geldt voor alle bedrijven in de schoonmaaksector, waaronder in het bijzonder de glasbewassing en gevelreiniging. De regeling is hier te lezen.

Klik hier voor de regeling ‘Onwerkbaar weer’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient de regeling nog wel algemeen verbindend te verklaren, waarmee deze regeling definitief gaat gelden voor de branche. De verwachting is dat dit op korte termijn gebeurt. Regeling ‘Onwerkbaar weer’ De regeling ‘Onwerkbaar weer’ geldt wanneer in de periode van 1 november t/m 31 maart een buitengewoon natuurlijke omstandigheid (zoals vorst, sneeuw of ijzel) het werken onmogelijk maakt. De regeling geldt ook wanneer gedurende het kalenderjaar het werken onmogelijk wordt gemaakt door buitengewone regenval of storm. Voor de bedrijven in de glasbewassing en gevelreiniging is dat vanaf windkracht 6. De werkgever kan, mits er is voldaan aan alle bijkomende voorwaarden uit de regeling en na het verstrijken van een aantal wachtdagen, een beroep doen op een tegemoetkoming via het UWV.

Loondoorbetaling, hoe werkt het? Het loon wordt tijdens de wachtdagen door de werkgever gewoon doorbetaald aan de werknemers. Er zal goed moeten worden bekeken door werkgever en werknemer(s) samen om tijdens de niet werkbare periode op een andere manier of plek te kunnen werken. Wanneer dit niet mogelijk is dan wordt het loon nog steeds doorbetaald, maar kan de werkgever na de wachtdagen een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering wordt gedurende de eerste 27 dagen door de werkgever aangevuld tot 100% van het loon en hierna tot 90%.

Bij onder meer vorst en sneeuw gelden, tussen 1 november t/m 31 maart, twee wachtdagen. In het geval van overvloedige regenval gelden 19 wachtdagen per kalenderjaar, bij storm gelden twee wachtdagen per kalenderjaar.