Reparatie 3e jaar WW (CAO PAWW)

10 August 2018

Door CAO-partijen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche is besloten om deel te nemen aan de CAO PAWW.

Op 25 mei 2018 is de CAO PAWW (sector 4 nummer 2) algemeen verbindend verklaard. Schoonmaak- en glazenwassersbedrijven en hun werknemers vallen onder deze CAO.

PAWW is de uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van een werknemer. De hoogte van de PAWW-uitkering komt overeen met de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering. De duur van deze uitkering is maximaal 14 maanden. De uitkering is aan voorwaarden verbonden. In het PAWW-reglement zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers vastgelegd.

De werknemer betaalt de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het brutoloon en draagt deze af aan Stichting PAWW. In geval van werkloosheid vraagt de werknemer de PAWW-uitkering aan een maand voorafgaand aan de beëindiging van de wettelijke uitkering. Stichting PAWW verzorgt de uitkering.

De uitvoering van PAWW wordt gedaan door Raet. Raet gaat de bedrijven en werknemers in de branche hierover berichten.

Voor meer informatie: www.spaww.nl of onderstaande video.