RIVM zoekt werkgevers en werknemers voor onderzoek

06 July 2021

Het RIVM doet onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht gaat hierbij ook uit naar de schoonmaak sector. Voor velen is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIESchoonmaak) een bekend fenomeen, maar er bestaan meer preventieve maatregelen. Denk aan de afspraken en adviezen over gezond en veilig werken uit de Arbocatalogus, www.elkedagweer.nl of bijvoorbeeld een beweegprogramma of een training over werkstress.

Dergelijke preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan de gezondheid en inzetbaarheid van het personeel. De praktijk leert echter dat preventieve maatregelen in het midden- en kleinbedrijf slechts mondjesmaat worden ingezet.

Mede daarom is het van belang om de ervaringen met de toepassing van preventieve maatregelen, en de redenen om deze wel of niet te gebruiken, met elkaar te delen. Het RIVM-onderzoek geeft daar voor werkgevers via deze enquête invulling aan. Het invullen zal ongeveer 10 minuten duren. De gegevens worden anoniem behandeld en ieders privacy is volledig gewaarborgd.

Verder zoekt het RIVM werknemers om collega’s te interviewen, informatie vind je hier.
Via deze link kunnen bedrijven of medewerkers zich inschrijven voor de peer-to-peer interviews. Meer informatie over dit proces vind je hier.
Meer informatie over het RIVM-onderzoek en de enquête is te vinden in de flyer hieronder.”