Schoonmaak- en glazenwassersbranche ondertekent Taalakkoord

28 January 2015

De RAS subsidieert sinds 2012 ruim 2000 taaltrajecten. Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om op de werkvloer en in de samenleving goed mee te kunnen doen. De schoonmaakbranche vindt het daarom belangrijk dat de medewerkers de Nederlandse taal beheersen en beter en breder inzetbaar zijn op de werkvloer. Marianne Neuteboom, directeur RAS, ondertekende het Taalakkoord van het Ministerie van SZW namens de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

‘Ondertekenaars van het Taalakkoord maken Nederlandse taalbeheersing tot prioriteit. Zij stimuleren taal op de werkvloer met concrete acties. Daarnaast sporen zij bedrijven aan om zich aan te sluiten bij het Taalakkoord,’ aldus vatte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Taalakkoord bondig samen.

29 ondertekenaars, zoals onder meer schoonmaakbedrijven Gom, Asito en De Schone Zaak, plaatsten gisteren hun handtekening onder het Taalakkoord.

012715-szw-taalakkoord-264_346x518

Bijdrage

Voor sociale partners in de schoonmaak is het ondertekenen van het Taalakkoord een vanzelfsprekendheid. Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord- en geschrift, is al langere tijd een belangrijke CAO afspraak en een speerpunt in het Sectorplan. ‘Sinds 2012 stimuleert de RAS werkgevers om hun medewerkers een taaltraject te laten volgen.  Werkgevers kunnen bij de RAS onder meer een bijdrage in de opleidings- en verletkosten aanvragen’, licht Marianne Neuteboom toe.

012715-szw-taalakkoord-193__2__432x288

De Raad voor Arbeidsverhoudingen in de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De RAS initieert en financiert activiteiten op het gebied van arbeidsvoorwaarden, en – omstandigheden, opleidingen en ziet toe op toepassing en naleving van de CAO.