Schoonmaak op een school

08 July 2019

De school is in de zomervakantie enkele weken dicht. Hoe daar mee om te gaan?

Als wordt gewerkt op een object met een vaste bedrijfssluiting (minimale sluiting van 6 weken per kalenderjaar) is er de keuze tussen een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling Arbeidsovereenkomst voor arbeid in objecten met een vaste bedrijfssluiting (pdf) of een scholencontract (pdf).

Bij een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling worden er eerst uren gespaard (spaaruren). Die worden samen met de vakantieuren ingezet als het object gesloten is. De werknemer heeft hierdoor een vast inkomen gedurende het jaar. Ook tijdens de schoolvakanties.

Er kan ook worden gekozen voor een scholencontract (met een ondergrens van 40 werkweken per jaar). Dan kiest de werknemer ervoor om tijdens de periode van sluiting onbetaald verlof op te nemen voor zover hij te weinig vakantieuren heeft opgebouwd.