Sectorplan goedgekeurd

16 September 2014

Op 27 augustus 2014 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het sectorplan voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf goedgekeurd. Er is in totaal 2 miljoen aan subsidiegelden beschikbaar gesteld. Sociale partners leveren een zelfde bijdrage.

Door de gezamenlijke financiering kunnen er in de periode medio 2014 tot medio 2016 meer werknemers een taaltraject gaan volgen. Er is cofinanciering voor 1.300 trajecten beschikbaar, naast de 750 trajecten die de RAS volledig voor haar rekening neemt.

Nieuw

Nieuw is dat de taaltrajecten die vooral gericht zijn op spreken en luisteren nu niet alleen gelden voor werknemers die nog niet op A2 niveau zitten, maar dat een verhoging van het taalniveau mogelijk is tot B1 niveau. Tevens is nieuw dat er naast taaltrajecten ook maximaal 500 schrijftrajecten mogelijk zijn. Deze zijn vooral bedoeld voor direct leidinggevenden uit de sector die moeite hebben met schrijven. Criteria: minimaal startniveau A2 niveau en een taalverhoging tot C1 niveau.

Na het succes van de 1.000 taaltrajecten die de RAS begin 2014 heeft goedgekeurd, is het een opsteker dat de RAS dit de komende jaren succesvol kan voortzetten.

Taalbeheersing essentieel

Een betere beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor zowel de werkgever, de werknemer als de opdrachtgever. Het geeft de werknemer meer vertrouwen en een betere kans op duurzame participatie in de sector en op de arbeidsmarkt. Uit Deens onderzoek is gebleken dat ‘de taal niet kunnen verstaan’ en ‘dus niet kunnen communiceren met collega’s’, leidt tot wantrouwen, psychische en sociale druk.

Nieuwe opleiding en verbreding facilitaire werkzaamheden

De komende tijd kunnen 600 werknemers, een door de RAS te ontwikkelen opleiding Hospitality volgen. 60 werknemers kunnen een opleiding verbrede inzet facilitaire werkzaamheden volgen.

Beide opleidingen moeten nog ontwikkeld worden. Ze starten in 2015. Zodra hierover meer bekend is, wordt de sector nader geïnformeerd.

Onderdeel vernieuwingsagenda

In het totaal kunnen 330 direct leidinggevenden de nieuw te ontwikkelen basisopleiding leidinggeven en/of de module omgaan met ziekteverzuim volgen.

Beide opleidingen zijn onderdeel van de ‘vernieuwingsagenda’ die sociale partners hebben afgesproken. De verwachting is dat de basisopleiding voor direct leidinggevenden begin 2015 start.

Innovatie

12 pilotprojecten zijn gepland. De projecten gaan over urenvermeerdering bij werknemers, mede door verbreding van de werkzaamheden.

Ook komt er een website speciaal voor werknemers, als informatiebron voor allerlei zaken in relatie tot hun werk.

Nadere informatie

Via de website en via nieuwsbrieven zal de RAS de sector de komende tijd infomeren over de verdere ontwikkelingen. Ook verneemt u via eerder genoemde media wanneer een opleiding of project gaat starten.

Klik hier voor Sectorplan Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf 2014-2015 (pdf)