Sectorplan & Taaltrajecten (laatste kans om documenten in te leveren)

28 October 2016

Wilt u ook nog subsidie ontvangen?
Dien dan snel de documenten in voor de opleidingen die al zijn beëindigd.

Voor een groot aantal opleidingen binnen het sectorplan, die reeds zijn beëindigd, zijn nog niet alle documenten ingeleverd bij de RAS. Het gaat om de volgende opleidingen:

  • Taal- en schrijftrajecten
  • Hospitality
  • Handyman
  • Lichte catering en verzorgende taken
  • Basisopleiding direct leidinggevenden

Voor deze opleidingen is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De RAS heeft de documenten van werkgevers nodig om de subsidie te ontvangen. De RAS loopt hierdoor een groot financieel risico en ontvangt geen subsidie van het ministerie als niet alle documenten van werkgevers ontvangen zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de bijdragen aan werkgevers.

Dringend verzoek om alle documenten die nog niet zijn ingediend bij de RAS zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór maandag 14 november 2016, bij de RAS aan te leveren.

Als de documenten niet zijn ingediend voor deze datum, dan overweegt de RAS geen bijdragen voor andere opleidingen te geven.

Als u vragen heeft over het indienen van de documenten, neem dan contact op met de RAS.