Sectorpremie Reiniging 2019

07 November 2018

UWV heeft de sectorpremies voor 2019 per sector vastgesteld.
De werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche zitten in sector 18.
De premie voor 2019 bedraagt 0,74%. In 2018 bedraagt de premie 2,00%.

Het huidige wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans kan de situatie vanaf 2020 geheel veranderen.
De werkgever betaalt namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk of flexcontract. De WW-premie wordt dus gedifferentieerd naar de aard van het contract.

In 2019 is de premie nog afhankelijk van de sector waartoe een bedrijf behoort.