Stijgende lijn gediplomeerde schoonmaakprofessionals

10 February 2014

20.000 gediplomeerde schoonmakers via het RAS-Examenbureau in vier jaar Het aantal gediplomeerde schoonmakers is, dankzij de CAO-afspraak van 2012, het afgelopen jaar enorm gestegen. In 2013 examineerde het RAS-Examenbureau 10.000 kandidaten voor de Basisvakopleiding algemene schoonmaak. De teller stond januari 2013 op 10.000 gediplomeerde schoonmakers.

De investering in schoonmaakopleidingen is een ontwikkeling die de professionaliteit en ontwikkelkansen van de schoonmakers ten goede komt. In de CAO 2012-2013 is de eerdere afspraak aangescherpt door de aanbiedingsverplichting van personeel te beperken tot alleen gekwalificeerde werknemers met een door de branche erkend diploma.

De aanleiding

De aanleiding voor de aanscherping in de CAO van 2012-2013 was dat veel bedrijven onvoldoende in de ontwikkeling van schoonmaakpersoneel investeerden. Inmiddels is het een harde eis dat het schoonmaakpersoneel is gekwalificeerd.
“De medewerking van bedrijven aan deze kwalificatie is groot. Dit heeft te maken met één van de voorwaarden bij contractswisseling. Als schoonmaakbedrijven een opdracht verwerven, hoeven zij conform de CAO alleen werknemers een aanbieding te doen, die beschikken over een  door de branche erkend diploma. Dit geldt voor werknemers die na 1 januari 2012 in dienst zijn getreden”, aldus Peter Bannink, coördinator RAS-Examenbureau.

Stijgende lijn

Het aantal kandidaten dat via het RAS-Examenbureau het diploma Basisvakopleiding algemene schoonmaak heeft behaald, neemt ieder jaar toe. Sinds de oprichting van het RAS-Examenbureau in januari 2009 is dit aantal ieder jaar bijna verdubbeld. Van iets meer dan 600 geslaagden in 2009 tot 10.000 gediplomeerden in het afgelopen jaar.
De heer Tirtokromo deed in december 2013 examen en is de 20.000ste geslaagde. Vandaag nam hij zijn diploma ‘Basisvakopleiding algemene schoonmaak’in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de Belastingdienst in Rotterdam.

Positieve trend

In de schoonmaakbranche vinden jaarlijks veel personeelswisselingen plaats. Bannink: “Dit betekent dat opleidingen en kwalificeren continu aan de orde is voor bedrijven. Een ontwikkeling die de schoonmaker én de gehele branche ten goede komen. De uitdaging is dat nog veel meer bedrijven hun medewerkers zelf gaan opleiden of laten opleiden door een opleider en laten kwalificeren door het RAS-Examenbureau. Het gestaag aantal gediplomeerde schoonmaakprofessionals laat een positieve trend zien.”