Stijgende lijn gediplomeerde schoonmakers

18 January 2013

10.000 gediplomeerde schoonmakers via het RAS-Examenbureau in vier jaar Het aantal gediplomeerde schoonmakers is, mede dankzij de CAO-afspraak van 2008, het afgelopen jaar enorm gestegen. In de laatste twee maanden van 2012 examineerde het RAS-Examenbureau zo’n 2.500 kandidaten voor de Basisvakopleiding algemene schoonmaak. Op 18 januari neemt de 10.000ste gediplomeerde schoonmaakster haar diploma in ontvangst.

De investering in schoonmaakopleidingen is een ontwikkeling die de professionaliteit en ontwikkelkansen van de schoonmaker ten goede komt. In de CAO 2012 is de eerdere afspraak aangescherpt door de overnameverplichting van personeel te beperken tot alleen gekwalificeerde schoonmaakmedewerkers: medewerkers met een branche-erkend diploma.

De aanleiding

De aanleiding voor de aanscherping in de CAO in 2012 was dat veel bedrijven onvoldoende in de ontwikkeling van schoonmaakpersoneel investeerden. Inmiddels is het een harde eis dat het schoonmaakpersoneel is gekwalificeerd.

“De medewerking van bedrijven aan deze kwalificatie is groot: als zij een opdracht kwijtraken, hoeven zij conform de CAO-afspraak alleen schoonmaakmedewerkers over te nemen indien zij een branche-erkend diploma hebben behaald”, aldus Peter Bannink, coördinator RAS-Examenbureau.

Stijgende lijn

Het aantal kandidaten dat via het RAS-Examenbureau het diploma Basisvakopleiding algemene schoonmaak heeft behaald, neemt ieder jaar toe. Sinds de oprichting van het RAS-Examenbureau in januari 2009 is dit aantal ieder jaar bijna verdubbeld. Van iets meer dan 600 geslaagden in 2009 tot meer dan 5.200 in het afgelopen jaar.
Mariola Maksynink heeft begin december 2012 haar examen gedaan en is als 10.000egeslaagd. Tijdens een feestelijke diploma-uitreiking op 18 januari zal zij haar diploma ‘Basisvakopleiding algemene schoonmaak plus Aanvullende module recreatiebungalows’in ontvangst nemen.

De uitdaging

In de schoonmaakbranche vinden jaarlijks veel personeelswisselingen plaats. Bannink:”Dit betekent dat opleidingen en kwalificeren continu aan de orde is voor bedrijven. Een ontwikkeling die de schoonmaker én de gehele branche ten goede komen. De uitdaging is dat nog veel meer bedrijven hun medewerkers zelf gaan opleiden of laten opleiden door een opleider en laten kwalificeren door het RAS-Examenbureau.”

www.ras-examen.nl