Strategisch samenspel tijdens verzuim

Er zijn vele spelers tijdens een verzuimtraject, maar wie bepaalt de strategie tijdens verzuim?

Wat wil je met elkaar bereiken en wanneer komt het “knipmoment” om strategische keuzes te maken? Als verzuim langdurig wordt, gaat het dan op een gegeven moment om schadelastbeperking voor de WIA of om duurzame re-integratie? Welke informatie heb je nodig om keuzes te maken en welke spelers worden daarbij betrokken? In deze workshop nemen we je hierin mee en oefenen we met diverse casussen uit de praktijk. De workshop wordt gegeven door Ellen Leliveld van Durescom.

 

Datum: dinsdag 11 mei 2021
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Webinar: Microsoft Teams
Voor wie: casemanagers, leidinggevenden, HR en verzuimmedewerkers, medewerkers