Subsidie voor Een goed gesprek verlengd tot 1 december 2021

06 July 2021

Het is nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor groepsgesprekken van schoonmakers. De subsidie kan worden ingezet om een externe gespreksleider in te huren die de groepsgesprekken begeleidt. Bijvoorbeeld omdat er in een team een probleem is met de samenwerking, communicatie of betrokkenheid. Of omdat schoonmakers voor een tijd op een ander object hebben gewerkt tijdens de coronacrisis en nu weer terug gaan naar de oude werkzaamheden. Hoe pak je dit weer op? Hoe zorg je dat teams weer goed gaan samenwerken?

Voor dit soort situaties kan Een goed gesprek uitkomst bieden. Het traject met de groepsgesprekken moet zijn afgerond vóór 1 december 2021. Kijk voor meer informatie over de subsidie op https://www.ras.nl/goedgesprek/. Neem bij vragen contact op met Theo Bosma of Eefje Brul via goedgesprek@ras.nl