Subsidie voor gesprekken met medewerkers

19 June 2020

Zuinig zijn op uw medewerkers, aandacht geven aan uw medewerkers. Dit is belangrijk, zodat medewerkers gezond en veilig het pensioen kunnen bereiken.

U kunt deze aandacht geven door individueel het gesprek met ze aan te gaan. Vragen hoe het met ze gaat, hoe het met de familie gaat en hoe ze de afgelopen periode zijn doorgekomen. Dat is zeker goed als medewerkers lastige situaties hebben meegemaakt. Als ze in de gezondheidszorg hebben gewerkt of als ze thuis hebben gezeten.

U kunt ESF subsidie krijgen voor het voeren van deze gesprekken. De leidinggevende of HR-medewerker voert dan een dergelijk gesprek. Maar ook als u een psycholoog of maatschappelijk werker inschakelt voor deze gesprekken. Juist omdat we in lastige tijden zitten.

Wilt u in aanmerking komen voor die subsidie? Neem dan contact op met de RAS via esf@ras.nl. Wij zullen u dan verder informeren hierover.