Subsidie voor groepsgesprekken, voorwaarden verruimd

19 June 2020

Tijdens de coronacrisis is er veel gevraagd van schoonmakers en schoonmaakbedrijven. Schoonmakers zijn op andere locaties gaan werken, hebben onder bijzondere omstandigheden in ziekenhuizen en verpleeghuizen gewerkt of zij hebben lange tijd thuis gezeten. Hoe pak je de normale werkzaamheden weer op? Hoe zorg je dat teams weer goed gaan samenwerken? Hoe verwerk je samen wat je hebt meegemaakt?

Juist nu zou het goed zijn als schoonmakers met elkaar in gesprek gaan. Hiervoor kan het project Een goed gesprekworden ingezet. Onder begeleiding van een externe gesprekleider kunnen de schoonmakers bespreken wat de afgelopen tijd voor impact op hen heeft gehad en hoe zij nu weer verder gaan als team. Schoonmaakbedrijven huren de externe begeleider in. Hiervoor is ESF subsidie beschikbaar. Het is nu ook mogelijk dat de direct leidinggevende betrokken wordt, door bij het laatste gesprek met de groep te zijn. Dit kan bijvoorbeeld goed zijn, omdat de leidinggevende de laatste tijd minder contact heeft gehad met de groep. Verder raden we aan bij de samenstelling van de groep rekening te houden met de grootte van de ruimte waar de gesprekken gehouden worden. De groep kan bestaan uit minimaal 8 en maximaal 20 personen. Om voldoende afstand van elkaar te houden is wellicht een kleine groep verstandig. Er moet echter wel sprake zijn van een groep, daarom blijft het uitgangspunt minimaal 8 personen.

Werkgevers kunnen de subsidie via de RAS aanvragen op https://www.ras.nl/goedgesprek/