Taal- & Schrijftrajecten en Bijdragen opleidingskosten (vak)opleidingen 2016

09 December 2015

Taal- en Schrijftrajecten

Door de grote belangstelling voor de taal- en schrijftrajecten moeten we u meedelen dat:

  1. Het aantal beschikbare trajecten (800) die via het sectorplan kunnen worden gefinancierd, al door de RAS zijn toegekend.
  2. Ook de taaltrajecten die geheel door de RAS worden gefinancierd, tijdens de lopende CAO-periode, zijn grotendeels al toegekend.
  3. Aanvragen die de RAS vanaf 10 december ontvangt, worden (tijdelijk) niet in behandeling genomen.
  4. Nadat de RAS heeft geïnventariseerd hoeveel taal- en schrijftrajecten de RAS nog kan financieren, worden deze verdeeld over de taalaanbieders, die tot nu toe taal- en schrijftrajecten hebben uitgevoerd.
  5. Dit betekent dat na deze verdeling, het totale budget voor de taal- en schrijftrajecten voor zowel 2015 als 2016 op is. En bijdragen in de opleidings- en verletkosten voor taal- en schrijftrajecten niet meer mogelijk zijn.

Uitleg: Het beschikbare aantal trajecten dat de RAS kan financieren tot einde 2016 wordt benaderd. Dit betekent dat de RAS genoodzaakt is om even “pas op de plaats” te maken. En via de opleiders eerst te informeren hoeveel taal- en schrijftrajecten, volgens hen al gestart zijn. Want helaas constateren wij dat niet iedere werkgever voordat het traject start, een aanvraag voor de kosten bij de RAS indient. Dit kan nog wel eens maanden na de start gebeuren.

Bijdragen opleidingskosten (vak)opleidingen 2016

Helaas moeten wij u mededelen dat nog niet bekend is:

  • voor welke opleidingen de RAS in 2016 een bijdrage in de opleidingskosten beschikbaar stelt.

De opleidingsbereidheid in de sector is groot, waardoor bij de RAS de uitgaven voor opleidingen en de daarbij behorende examenkosten, hoog zijn. Doordat besloten was in te teren op het vermogen, was tot nu toe financiering geen probleem, maar daarvan is het einde nu in zicht.

Voor 2016 geldt daarom dat de RAS eerst moeilijke beslissingen moet nemen om de inkomsten en de uitgaven meer op elkaar af te stemmen. Wij hopen uiterlijk in januari 2016 bekend te kunnen maken voor welke opleidingen in 2016 een bijdrage in de opleidingskosten beschikbaar is.

Den Bosch, 9 december 2015

Marianne Neuteboom
Directeur RAS