Tel mee met taal

21 April 2020

De overheid stelt weer subsidie beschikbaar voor taalopleidingen. Werkgevers kunnen tussen 1 mei en 31 mei 2020 subsidie aanvragen als ze hun werknemers een opleidingstraject willen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een taalcursus of een cursus digitale vaardigheden. Kosten voor dit soort opleidingstrajecten worden tot 67% vergoed. Subsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Alle informatie over deze subsidie is te vinden op: http://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers/

Voorbeelden
Hier vindt u mooie voorbeelden van werkgevers die investeerden in taal op de werkvloer: https://www.telmeemettaal.nl/succesverhalen/archief/werk/

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.