Verzuim, een kwestie van goed samenspel

25 September 2020

Verzuim, een kwestie van goed samenspel

Bij verzuim zijn veel partijen betrokken. Dit zijn de medewerker zelf, een leidinggevende, HR-medewerkers en soms een casemanager. De werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts (die wordt ingehuurd). De bedrijfsarts stemt af met behandelaren en soms worden andere deskundigen ingeschakeld. Dit zijn veel verschillende mensen met ieder een eigen rol.

Als werknemer heb je soms meerdere werkgevers, met ieder eigen regels voor verzuim. Ook kun je dan te maken krijgen met verschillende arbodiensten.

Wat kun je als werkgever, maar ook als werknemer verwachten van al die mensen die erbij betrokken zijn? Wie doet wat? Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever en werknemer samen aan het stuur blijft?

 

 

Algemene deel terugkijken