Van reactief naar preventief verzuimbeleid

25 September 2020

Van reactief naar preventief verzuimbeleid

Na een ziekmelding is het van belang dat de medewerker weer snel en goed aan het werk kan. Een verzuimbeleid is daarop gericht. De aanpak gaat vooral over de begeleiding en re-integratie van de 5 tot 10% van de medewerkers die zich ziek hebben gemeld. Maar hoe zit het met de 90 tot 95% van de mensen die aan het werk zijn? Hoeveel echte aandacht hebben we voor elkaar om duurzaam aan het werk te blijven, ook als medewerkers niet (kortdurend) uitvallen wegens arbeidsongeschiktheid? Hoe stimuleren we dat medewerkers en leidinggevenden – ook zonder ziekmelding – met elkaar in gesprek gaan over duurzaam aan het werk (kunnen) blijven?

 

 

Algemene deel terugkijken