Workshop van 30 minuten

25 September 2020

1. Omgaan met Grijs Verzuim

Wit, zwart of grijs verzuim. Grijs verzuim bestaat dat wel? Grijs verzuim is niet aantoonbaar herleidbaar naar een medische oorzaak. Meestal is het van korte duur. Hoe ga je als werkgever om met dit kortdurend verzuim? Wat moet je doen als werknemer, als werken niet gaat? Ga je samen op zoek naar oorzaken en oplossingen?

 

2. Een verzuimdossier administratieve last of zinvol sturingsinstrument

Een werkgever moet een verzuimdossier bijhouden. Dat dossier vormt de basis voor de eventuele toetsing door de commissie ziekteverzuim (Ras) en/of beoordelingen van het UWV. Goede dossiervorming is van belang. Er hangt immers veel van af, voor werkgevers en werknemers. Het aanleggen, beheren en onderhouden van een goed verzuimdossier kost tijd. Het is van belang dat werkgevers en werknemers daar samen keuzes in maken. Welke gegevens leg je uiteindelijk wel/niet vast? Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat een verzuimdossier meer is dan louter een administratieve last? Hoe zet je het verzuimdossier zo op dat het helpt bij het sturen op verzuimbegeleiding en re-integratie?

 

3. Hoe krijg je een levensloopbestendige loopbaan op de (persoonlijke) agenda 

Mensen veranderen in de loop van de tijd. Werk en werkomstandigheden ook. Waar mensen in het begin van hun loopbaan prima uit de voeten kunnen met werksituatie A, hoeft dat op een latere leeftijd niet meer zo te zijn. Hoe dat verloopt voor eenieder is moeilijk te voorzien. Maar één ding is zeker. Een mismatch kan er zomaar insluipen als werkgever en werknemer niet regelmatig samen nagaan hoe een werknemer goed, gezond en gemotiveerd aan het werk kan blijven. Hoe zorg je ervoor dat een levensloopbestendige loopbaan op de (persoonlijke) agenda komt?

 

4. Positieve Gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening of klachten. Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Een bredere benadering die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En daarin eigen regie te nemen.

In deze workshop wordt kort uitgelegd wat de benadering van positieve gezondheid inhoudt om daarna met elkaar in discussie te gaan over toepassing in de schoonmaaksector.

 

Na afloop delen we met elkaar de belangrijkste inzichten per workshop.

 

 

Algemene deel terugkijken