Totale duur tijdelijke arbeidsovereenkomsten vanaf 2020

08 November 2019

In de CAO 2019-2021 is bepaald dat er binnen 2 jaar 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten kunnen worden afgesloten. De “3×2-regel”.

Op 1 januari 2020 verandert de wet. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt dan in werking. De WAB geeft aan dat er binnen 3 jaar 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten kunnen gelden. De “3×3-regel”.

Deze wetswijziging heeft geen gevolgen voor de lopende CAO. De CAO-afspraak zoals die nu is (de “3×2-regel”) mag onder de WAB. Het betreft immers een afwijking bij CAO die in het voordeel is van de werknemer.

Voorbeeld
Een schoonmaker start met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar; van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. Deze arbeidsovereenkomst wordt verlengd met 1 jaar; van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. Als werkgever en werknemer op 1 april 2020 deze arbeidsovereenkomst opnieuw verlengen, is deze aangegaan voor onbepaalde tijd.