Uitruil vakbondscontributie binnen de werkkostenregeling (WKR)

25 November 2015

In artikel 41 CAO staat dat de werknemer bij zijn werkgever een verzoek kan indienen tot verlaging van zijn loon in december. Dit ter hoogte van de door de werknemer in het jaar betaalde kosten voor het lidmaatschap van een vakbond. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil voor een kostenvergoeding gelijk aan de betaalde lidmaatschapskosten van de vakbond.  

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle bedrijven de WKR. De RAS heeft vragen ontvangen of deze ruil binnen de WKR nog mogelijk is?

Uit overleg met de belastingdienst blijkt dat als een werknemer een beroep doet op artikel 41 CAO de werkgever deze vergoeding dient aan te wijzen als eindheffingsloon. Voor de werknemer is deze ruil vervolgens onbelast. Het antwoord is dus “ja”.

De werkgever dient er rekening mee te houden dat dit ten laste gaat van zijn vrije ruimte binnen de WKR (1,2% van het totale fiscale loon in 2015). Bij overschrijding van deze vrije ruimte is er een eindheffing van 80% verschuldigd.