Uw mening geven over het pensioen? Geef uw e-mailadres door

08 April 2021

Deze maand start BPF Schoonmaak een onderzoek. Het doel van het onderzoek is om er achter te komen wat deelnemers belangrijk vinden als het om hun pensioen gaat. Wilt u zo veel mogelijk zekerheid over de hoogte van het pensioen? Of mag het pensioenfonds wel een beetje risico lopen met het pensioengeld als dat de kans vergroot op een hoger pensioen? En hoe veel risico vindt u dat het pensioenfonds dan mag nemen? De uitkomsten van het onderzoek helpen het bestuur van het pensioenfonds bij het nemen van beslissingen over de beleggingen. Het is belangrijk dat zij weten hoe u en de andere deelnemers hier over denken. Het gaat ten slotte om úw pensioen. Doet u ook mee aan het onderzoek?

Het onderzoek is online. Als het pensioenfonds uw e-mailadres al heeft, krijgt u automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.
Wilt u voortaan ook meedoen aan de online onderzoeken van BPF Schoonmaak? Zorg er dan voor dat het pensioenfonds uw e-mailadres heeft. U kunt uw e-mailadres zelf doorgeven door in te loggen op www.mijnpensioenschoonmaak.nl