Vaktechnische Commissie RAS-Examenbureau

06 July 2021

Bron: Clean Totaal

Het is een immer terugkerende discussie: Sluit de opleiding wel aan bij de dagelijkse praktijk? Het is een vraag die altijd leeft bij de opleidingsinstituten en het RAS-Examenbureau. Om de praktijk dichter bij de scholing te brengen is onlangs de Vaktechnische Commissie door de RAS opgericht. Met deze club wijze heren en dames (allen RAS-examinatoren) dient de kloof gedicht te worden en zou het introduceren van innovatieve reinigingsmethoden in de opleiding makkelijker worden.

Klik hier om het hele artikel te lezen…
Klik hier voor de verslagen van de overleggen die tot dusver hebben plaatsgevonden