Vanaf 2020: een extra vrije dag op de verjaardag of op 1 mei

30 January 2020

De werknemer krijgt vanaf 1 januari 2020 op jaarbasis één extra vrije dag op 1 mei of de verjaardag. De werknemer bepaalt op welke dag hij vrij wil hebben. Deze keuze kan niet afgewezen worden, tenzij er aantoonbaar bedrijfseconomische omstandigheden zijn die het opnemen van de vrije dag onmogelijk maken. Er zal dan direct een vervangende vrije dag afgesproken worden. Er is sprake van betaald verlof.