Veelgestelde vragen over privacy

10 July 2018

De RAS ontvangt veel vragen over hoe om te gaan met privacy. De vragen en antwoorden staan hieronder:

Is een verwerkersovereenkomst met het RAS-Examenbureau nodig?
Nee, een verwerkersovereenkomst is niet nodig. In de CAO is opgenomen dat het RAS-Examenbureau de taak heeft om (schoonmaak-)examens af te nemen. De CAO is door het Ministerie van SZW algemeen verbindend verklaard. De CAO heeft daarmee kracht van wet. Het RAS-Examenbureau heeft hierdoor een eigen doel om deze persoonsgegevens op te vragen. Het RAS-Examenbureau is geen verwerker van persoonsgegevens maar verwerkingsverantwoordelijke. Er zijn daarom geen verwerkersovereenkomsten nodig als een werkgever persoonsgegevens aan het RAS-Examenbureau verstrekt.

Let op, een werkgever is vrij om een opleidingsinstituut te kiezen voor haar werknemers. Als een werkgever persoonsgegevens van een werknemer doorgeeft aan een opleidingsinstituut, is een verwerkersovereenkomst dus wel nodig.

Ik meld werknemers aan voor een examen bij het RAS-Examenbureau. Mag ik persoonsgegevens van mijn werknemers doorgeven?
Ja, want het doorgeven van een aantal persoonsgegevens is noodzakelijk om op het examen te kunnen controleren of de aangemelde kandidaat ook echt op het examen aanwezig is. Deze gegevens worden op het diploma vermeld. Er wordt ook om een e-mail adres van de kandidaat gevraagd. Dit om zowel de oproep als de uitslag digitaal aan de kandidaat te kunnen sturen.

Bij contractswisseling geven schoonmaakbedrijven kopieën van loonspecificaties aan elkaar. Mag dat nog? 
Ja, want het doorgeven van persoonsgegevens en loonstroken is noodzakelijk om de werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. In artikel 38 CAO is rekening gehouden met de nieuwe privacywetgeving. Op de loonstrook moet het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar worden gemaakt. Als een werknemer het aanbod van het nieuwe schoonmaakbedrijf afwijst, dan zal dit bedrijf de ontvangen informatie van de werknemer vernietigen.

Hoe gaat de RAS om met privacy? 
De RAS vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Er is een privacystatement opgesteld dat ook op de website beschikbaar is.