Veilige Werkwijzen

12 April 2016

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft ingestemd met een nieuwe en eenvoudige manier om veilig te werken met schoonmaakmiddelen (Veilige Werkwijzen). Met deze nieuwe werkwijze hoeft de werkgever niet meer de Stoffenmanager te doorlopen om aan te tonen dat er veilig gewerkt wordt. Als u de ‘Veilige Werkwijzen’ heeft doorlopen genereert het programma automatisch een overzichtelijke werkplekinstructiekaart (WIK). Binnen enkele weken kunt u gebruik maken van de Veilige Werkwijzen.

Voorheen moest een werkgever de Stoffenmanager doorlopen om het risico van het werken met schoonmaakmiddelen aan te tonen. Dit was een bewerkelijk en complex instrument. Om dit te vereenvoudigen hebben verschillende bedrijven in de branche nauw samengewerkt om een eenvoudige manier te vinden om aantoonbaar veilig te werken met schoonmaakmiddelen. Aangezien deze werkwijze moest voldoen aan de huidige wet- en regelgeving was ook Inspectie SWZ bij dit proces betrokken. Verder is er steeds overleg geweest met de Nederlandse Vereniging Zeepfabrikanten (NVZ).

De RAS legt op dit moment de laatste hand aan de digitale omgeving voor de Veilige Werkwijzen binnen de Arbocatalogus op arboschoonmaak.nl. waarna u met deze Veilige Werkwijzen aan de slag kunt. Zodra u aan de slag kunt met de Veilige Werkwijzen stellen we u hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief en website.