Vergoedingen Opleidingen Sectorplan

28 April 2016

Wij constateren dat nog niet alle documenten, een belangrijke voorwaarde om opleidingen vergoed te krijgen, van alle deelnemers zijn ontvangen. De RAS attendeert u erop om de documenten voor uw deelnemers zo snel mogelijk, bij voorkeur voor half mei aan te leveren. De voorwaarden staan beschreven op deze site.

De opleidingen vanuit het sectorplan kennen een RAS bijdrage in de opleidings- en verletkosten. Deze bestaat deels uit subsidie van de overheid en deels uit een RAS bijdrage. Deze RAS bijdrage wordt aan de werkgever uitbetaald. Dit kan pas nadat wij alle vereiste documenten hebben. De werkgever moet de volgende documenten aanleveren:

  1. Loonstrook over de periode waarin de eerste opleidingsdag valt
  2. Loonstrook over de periode waarin de laatste opleidingsdag valt
  3. Bewijs dat de verleturen zijn doorbetaald; dit kan via loonstroken waarop te zien is dat opleidingsuren zijn doorbetaald. Of via de verklaring doorbetaling verleturen. De verklaring is alleen geldig met de handtekening van de werkgever en de werknemer
  4. Werkgeversverklaring

Met de opleider is de afspraak gemaakt dat deze ook een aantal documenten aanlevert:

  1. Kopie factuur
  2. Kopie betalingsbewijs
  3. Kopie id bewijs van de deelnemer
  4. Ingevulde en ondertekende deelnemersverklaring

We kunnen alleen uitbetalen als per deelnemer alle vereiste documenten in ons bezit zijn. U kunt ze per post aanleveren bij de RAS of per mail: oof@ras.nl