Vergroten betrokkenheid bij werkplek door uitwisseling facilitaire taken

Facilitaire dienstverlening is het helpen organiseren en uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken als bevoorrading, opslag en distributie van goederen, maaltijden verzorgen, schoonmaken en onderhoud. Schoonmaak is dus een van de facilitaire taken.
Sociale partners vinden het belangrijk dat medewerkers een volwaardig dienstverband hebben, als ze dat willen. Vaak is dit in de schoonmaak lastig te realiseren. Daarom kijken we ook naar andere facilitaire taken. Maar dit vereist afstemming met andere branches. Want de arbeidsvoorwaarden sluiten niet op elkaar aan. Ook de opleidingen en gevraagde competenties lopen uit elkaar. Sociale partners willen kijken of we met de andere branches afspraken hierover kunnen maken. Dit zal in 2020 gestart worden.