Voortraject bij de Basisopleiding Leidinggevenden

21 December 2017

Met subsidiemogelijkheid

Bij de Basisopleiding Leidinggevenden is gemerkt dat niet iedereen zo maar kan instromen. Daarom is een voortraject ontwikkeld. Het voortraject is bedoeld voor mensen die de training nodig hebben om succesvol de Basisopleiding Leidinggevenden te volgen. Het is dus niet verplicht of noodzakelijk voor iedereen. In dit voortraject wordt een aantal basisvaardigheden communicatie behandeld. Op basis van het voortraject wordt een advies gegeven aan de werkgever en de cursist over de kansen in het volgen van de Basisopleiding Leidinggevenden. Onderdeel van dat advies is de mate van leervermogen en in hoeverre men in staat is begrijpend te lezen.

Dit voortraject kan bij diverse opleidingsinstituten gevolgd worden. De werkgever kan contact opnemen met een opleidingsinstituut naar keuze. De volgende onderwerpen komen in het voortraject tenminste aan bod:

 • Rol van de leidinggevende in de organisatie
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Mens- en taakgericht leidinggeven
 • Effectief werkinstructies geven
 • Feedback geven
 • Reflecteren over eigen leiderschapsstijlen
 • Kennis maken met verschillende communicatiestijlen
 • Afspraken maken over gewenst gedrag
 • Observaties van medewerkers en die zo nodig bespreken.

Het advies dat gegeven wordt, wordt ook aan de RAS gestuurd. Een vergoeding is beschikbaar wanneer:

 • Een cursist de Basisopleiding Leidinggevenden gaat volgen. Vergoeding van het voortraject vindt plaats na aanmelding voor het examen van de Basisopleiding Leidinggevenden.
 • Een cursist met een negatief advies voor de Basisopleiding Leidinggevenden. Vergoeding wordt uitgekeerd op basis van het advies van het opleidingsinstituut aan de werkgever.

De vergoeding van € 400,- is beschikbaar vanaf 1 januari 2018.

De aanvraag voor deze vergoeding loopt via de RAS. U leest binnenkort op de website (www.ras.nl) hoe dit in zijn werk gaat.

Niveau examen Basisopleiding leidinggevenden

Voor de Basisopleiding Leidinggevenden worden met ingang van 1 januari 2018 in principe alleen nog examens op niveau 1 afgenomen en niet meer op niveau 2.