Vragenlijst Werkdrukmeter in beeld & geluid vanaf 29-11 online

23 November 2013

De vragenlijst van de Werkdrukmeter staat vanaf 29 november in beeld en geluid online.

In de nieuwsbrief van 22 november staat per abuis een onjuiste datum vermeld waarop de vragenlijst van de Werkdrukmeter Schoonmaak in beeld en geluid online staat. Deze staat vanaf 29 november online.

In deze versie krijgt de medewerker naast de vraag, ook een visuele voorstelling van de vraag te zien én kan men kiezen om een vraag voor te laten lezen. Zo wordt het voor een medewerker mogelijk gemaakt om de vragenlijst zelfstandig en in minder tijd in te vullen.

news-201311_werkdrukmeter
www.werkdrukmeterschoonmaak.nl