Wanneer wordt de eindejaarsuitkering in 2019 betaald?

08 November 2019

De eindejaarsuitkering wordt betaald vóór 15 december 2019. In 2019 is de eindejaarsuitkering 2,85% en wordt berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode. De referteperiode is:

a. Bij betaling van het loon per maand
De verdiensten op basis van het uurloon in de maanden januari tot en met november gedeeld door 11 en vervolgens vermenigvuldigd met 12

b. Bij betaling van het loon per 4 weken
De verdienste op basis van het uurloon in de loonperioden 1 tot en met 12 gedeeld door 12 en vervolgens vermenigvuldigd met 13.

Om voor de eindejaarsuitkering in aanmerking te komen, moet de werknemer tenminste 6 maanden onafgebroken in dienst zijn van een werkgever.

Hoe wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald?
De eindejaarsuitkering wordt zoveel mogelijk netto uitgekeerd als reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Dit levert een financieel voordeel op voor werkgever en werknemer. De fiscale regels worden gevolgd. Dit staat in artikel 16 CAO. Meer informatie staat in de regeling uitruil eindejaarsuitkering voor woon-werkvergoeding 2019 (pdf).