Wat betekent een tijdelijke overplaatsing voor mijn toeslag bijzondere uren?

17 December 2020

Als een werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst kunnen de werktijden en/of werkdagen wijzigen. Het kan zo zijn dat op het vaste werkobject een toeslag bijzondere uren wordt betaald bijvoorbeeld voor werk in het weekend. Bij een tijdelijke overplaatsing naar werk op bijvoorbeeld vrijdag blijft deze toeslag toch behouden gelet op het tijdelijk karakter van de overplaatsing tijdens de coronacrisis. Als er op het tijdelijke werkobject ook sprake is van werk op uren waarvoor de toeslag bijzondere uren geldt, wordt dit verrekend met de toeslag bijzondere uren op het vaste werkobject.

 

Voorbeelden: een werknemer werkt op een object met 5 uur per week de toeslag bijzondere uren van 30%. Als deze werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst naar een object waar geen bijzondere uren gelden, behoudt de werknemer deze toeslag over 5 uur per week. Als deze werknemer tijdelijk wordt overgeplaatst naar een object waar de toeslag bijzondere uren 10 uur per week geldt, ontvangt de werknemer over 10 uur per week de toeslag bijzondere uren (maar niet over 15 uur per week, 5 uur wordt dan verrekend).