Wat te doen bij onwerkbaar weer?

22 January 2019

In artikel 33 CAO is geregeld dat de werkgever de werknemer bij onwerkbaar weer ander werk kan opdragen. Het loon wordt dan doorbetaald. Indien dit niet mogelijk is, kan een WW-uitkering worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat, staat beschreven op de site van UWV. De werkgever dient onwerkbaar weer te melden bij UWV op de eerste dag waarop de werknemers niet kunnen werken. De werkgever is verplicht de uitkering 27 dagen aan te vullen tot 100% van het loon en na 27 dagen tot 90% van het loon. Informatie over onwerkbaar weer en het aanvragen van een tijdelijke WW-uitkering kunt u hier terugvinden.