Webinar: Strategisch samenspel tijdens verzuim

04 May 2021

Er zijn vele spelers tijdens een verzuimtraject, maar wie bepaalt de strategie tijdens verzuim?

Wat wil je met elkaar bereiken en wanneer komt het “knipmoment” om strategische keuzes te maken? Als verzuim langdurig wordt, gaat het dan op een gegeven moment om schadelastbeperking voor de WIA of om duurzame re-integratie? Welke informatie heb je nodig om keuzes te maken en welke spelers worden daarbij betrokken? In deze workshop nemen we je hierin mee en oefenen we met diverse casussen uit de praktijk. De workshop wordt gegeven door Ellen Leliveld van Durescom.

 

Schrijf je ook vast in voor het volgende webinar, op 3 juni 2021:

Vitale arbeidsorganisaties
Wat is een vitale arbeidsorganisatie? Hoe stimuleer je de vitaliteit van je bedrijf? En wat brengt het teweeg in termen van motivatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

 

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven