Webinar “Taakdelegatie; effectief samenwerken met bedrijfsartsen”

03 May 2022

Dinsdag 17 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur

Door het steeds groter tekort aan bedrijfsartsen kiezen arbodiensten ervoor om delen van taken van bedrijfsartsen over te dragen aan andere professionals, zoals basis- en verzekeringsartsen, (arbo) verpleegkundigen, casemanagers e.d. Dit wordt “taakdelegatie” genoemd. Niet alle taken van de bedrijfsarts mogen echter aan anderen gedelegeerd worden. De bedrijfsarts moet ervoor zorgen dat taakdelegatie verloopt volgens de daarvoor opgestelde wet- en regelgeving.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en worden gehouden aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Bedrijfsartsen en werkgevers moeten hierbij effectief samenwerken, ook bij verdergaande taakdelegatie.

Dit webinar geeft aan waar je op moet letten en helpt bij een goede invulling van taakdelegatie binnen je bedrijf.

 

Aanmelden voor dit webinar