Welk loon ontvangt de werknemer op feestdagen?

26 April 2019

Er komen enkele feestdagen aan. Welke dagen zijn dat en wat geeft de CAO aan? 

In april en mei 2019 zijn er enkele feestdagen:
– Koningsdag (zaterdag 27 april)
– Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei)
– 1e en 2e Pinksterdag (zondag 9 mei en maandag 10 mei).
Dit zijn nationale feestdagen die in de CAO zijn opgenomen. De volgende situaties zijn mogelijk:

  • Er wordt gewerkt op een feestdag. Er geldt een toeslag van 150% op het basisuurloon.
  • Het object is op een feestdag gesloten en de werknemer werkt normaal gesproken op deze dag op dit betreffend object. De werknemer ontvangt dan zijn normale loon;
  • De werknemer is ingeroosterd op een feestdag maar wil een vrije dag. De werknemer kan de werkgever verzoeken om vrij te zijn. De werknemer komt dan in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon, maar niet voor de feestdagentoeslag. Er hoeven geen vakantieuren te worden ingehouden.

Geldt dit ook indien de werknemer werkt op een object met een vaste bedrijfssluiting (zoals een school)?
Als er wordt gewerkt op een object met een vaste bedrijfssluiting (minimale sluiting van 6 weken per kalenderjaar) kan de werknemer kiezen tussen een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling of een scholencontract.

Bij een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling (pdf) heeft de werknemer recht op een doorbetaalde feestdag tijdens de vaste bedrijfssluiting, als de werknemer op deze dag normaal gesproken werkt.

Bij een scholencontract (pdf) ontvangt de werknemer voor elke feestdag, die valt op een dag waarop de werknemer normaal gesproken werkt (ongeacht of dit valt in de periode van onbetaald verlof), loon overeenkomstig het aantal weken dat de werknemer per jaar moet werken. Bijvoorbeeld iemand die 40 weken werkt en op de dag dat de feestdag valt 2 uur werkt: 40/52 x 2 uur x uurloon.