Welk loon ontvangt de werknemer op feestdagen?

07 July 2020

In april en mei 2020 zijn de volgende feestdagen in de CAO opgenomen:

  • 1e en 2e Paasdag (zondag 12 en maandag 13 april)
  • Koningsdag (maandag 27 april)
  • Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei)
  • Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei)
  • 1e en 2e Pinksterdag (zondag 31 mei en maandag 1 juni)

De situaties zoals genoemd in artikel 19 CAO zijn van toepassing:

  • Er wordt gewerkt op een feestdag. Er geldt een toeslag van 150% op het basisuurloon.
  • Het object is op een feestdag gesloten en de werknemer werkt normaal gesproken op deze dag op dit betreffend object. De werknemer ontvangt dan zijn normale loon;
  • De werknemer is ingeroosterd op een feestdag maar wil een vrije dag. De werknemer kan de werkgever verzoeken om vrij te zijn. De werknemer komt dan in aanmerking voor doorbetaling van zijn loon, maar niet voor de feestdagentoeslag. Er hoeven geen vakantieuren te worden ingehouden.

 

Geldt dit ook indien de werknemer werkt op een object met een vaste bedrijfssluiting?

Als er wordt gewerkt op een object met een vaste bedrijfssluiting (minimale sluiting van 6 weken per kalenderjaar) kan de werknemer kiezen tussen een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling of een scholencontract.
Bij een arbeidsovereenkomst met een spaarurenregeling (pdf) heeft de werknemer recht op een doorbetaalde feestdag tijdens de vaste bedrijfssluiting, als de werknemer op deze dag normaal gesproken werkt.
Bij een scholencontract (pdf) ontvangt de werknemer voor elke feestdag, die valt op een dag waarop de werknemer normaal gesproken werkt (ongeacht of dit valt in de periode van onbetaald verlof), loon overeenkomstig het aantal weken dat de werknemer per jaar moet werken. Bijvoorbeeld iemand die 40 weken werkt en op de dag dat de feestdag valt 2 uur werkt: 40/52 x 2 uur x uurloon.