Werkdrukmeter Schoonmaak

02 October 2018

Op verschillende plekken ervaren schoonmakers werkdruk. Om goed zicht te krijgen op de werkdruk, de oorzaken, de belastende factoren en de gevolgen wordt door veel werkgevers de werkdrukmeter schoonmaak ingezet.

Het inzetten van de werkdrukmeter is vaak een eerste aanzet om de werkdruk te verbeteren. Het gesprek met de medewerkers is natuurlijk een volgende stap, maar soms er is behoefte om de resultaten uit de meting te vergelijken met een gemiddelde in de schoonmaak. Via onderstaande button kunt u daarom een tabel inzien met de gemiddelde resultaten over 2017.

Klik hier voor een overzicht van de gemiddelde resultaten over 2017