Module isolatiekamer

Men dient het diploma van de Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg te bezitten om toegelaten te kunnen worden tot dit examen. Met het examen module isolatiekamer toont een examenkandidaat dat hij/zij de basiskennis, -inzicht en -vaardigheden heeft op het gebied van schoonmaak van een isolatiekamer.

Voor dit examen krijg je een vergoeding!

CodeEX106
Duur0,75 uur
Groepsgrootte6-24
Prijs€ 110,00
Niet-cao prijs€ 132,00

De werkgever ontvangt een bijdrage in de opleidingskosten van de RAS. Voor de voorwaarden: zie de Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden en het Reglement Bijdrage in de kosten van opleidingstrajecten.

Als de kandidaat voor dit examen slaagt, heeft de werkgever recht op een bijdrage van € 150,00. Deze bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten (*wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden in art. 37 cao Schoonmaak)

Examen

Het examen is een praktijkexamen, waarbij tevens mondelinge vragen gesteld worden. Het examen zal in het Nederlands worden afgenomen. Bij voldoende resultaat kent het RAS-Examenbureau de examenkandidaat het diploma module isolatiekamer toe. Als een kandidaat wordt afgewezen, bestaat de mogelijkheid voor een herexamen.

Toetstermen

Programma

Tijdens het examen wordt de isolatiekamer geëxamineerd.

Examenplaats en aanvang

Een werkgever en/of een opleider kunnen een examen aanvragen bij het RAS-Examenbureau. Zie ook het Reglement examenonderdelen en eisen aan examenlocaties. Alleen bij voldoende inschrijvingen zal het examen plaatsvinden. De examens zullen overdag gehouden worden, tussen 8.30 uur en 17.30 uur.

Vooropleiding

Om deel te nemen aan het examen module isolatiekamer is vereist dat de examenkandidaat in bezit is van een diploma Basisvakopleiding schoonmaken gezondheidszorg dan wel tegelijkertijd examen voor dit diploma doet. Ook is vereist dat de examenkandidaat Nederlands moet kunnen spreken, lezen en schrijven.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Na ontvangst met een kopje koffie of thee wordt de kandidaat opgeroepen door de examinator. De kandidaat kan zich dan bij de examinator melden met zijn/haar identiteitsbewijs en de oproep voor het examen. Deze examinator zal de kandidaat tijdens het gehele examen begeleiden. Het examen duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens het examen zal de examinator de kandidaat vragen een aantal praktijkopdrachten uit te voeren. De kandidaat moet deze opdrachten uitvoeren in de juiste volgorde, met de juiste middelen en materialen met inachtneming van de milieu- en ergonomische aspecten. Per onderdeel bekijkt de examinator hoe de kandidaat de opdracht uitvoert en krijgt hij/zij punten. Ook zal de examinator de kandidaat een aantal mondelinge vragen stellen. De kandidaat ontvangt de uitslag van het examen schriftelijk binnen drie weken na het examen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de examens? Bel 077-7516280 of mail naar info@ras-examen.nl.

Bekijk deze website als

Deze website maakt gebruik van cookies.